Cîte locuințe au fost cumpărate prin intermediul Programului „Prima Casă”

24 iunie 2020
  13 cereri în cadrul Programului "Prima Casă" au fost acceptate în ultima perioadă, aferent cărora urmează a fi semnate contractele de garanție.
 
În total, prin intermediul acestui program au fost procurate 4410 locuințe pînă în prezent, arată datele prezentate de autorități.
 
Suma totală a creditelor acordate de către bănci este de 2,21 miliarde lei. Suma totală a garanțiilor active constituie 1,10 miliarde lei.

Din 4410 beneficiari 3087 sînt familii, iar 1323 sînt tineri necăsătoriți. Vîrsta medie a solicitanților este de 31,2 ani. De asemenea, din numărul total al beneficiarilor, 648 persoane beneficiază de compensații din bugetul de stat în cadrul programului Prima Casă 2, 1711 – în cadrul programului Prima Casă 3, iar 357 – în cadrul programului Prima Casă 4.
 
Suprafața medie a locuințelor procurate prin intermediul Programului este de 60,01 metri pătrați. Valoarea medie a locuințelor procurate constituie 595,18 mii lei.

Din numărul total de locuințe procurate, 4130 sînt amplasate în zonele urbane, iar 280 - în zonele rurale. 4038 locuințe procurate sînt apartamente, iar 342 - case de locuit individuale.
 
Menționăm că, beneficiar al Programului guvernamental „Prima Casă” poate fi cetățeanul Republicii Moldova, cu vîrsta cuprinsă între 18 și 50 de ani, care este angajat oficial la o instituție de stat sau companie privată din țară și dispune de venituri din surse oficiale. Cota participației proprii inițiale constituie 5% din prețul de procurare a locuinței.

sursa  noi.md

Proprietate interesantă

Vânzare
250 €
Vânzare
365 000 €
Vânzare
1 500 000 €
Vânzare
14 000 €

© 2001-2020. OOO «Lara». Toate drepturile rezervate.