< Informatie deplina despre bursa imobiliara LARA in Moldova– Lara.md

Despre Companie LARA

«LARA» Bazează activitatea pe următoarele principii:

O

Orientarea spre clienţi şi parteneri.

În procesul de luare a deciziilor şi punerea în aplicare, suntem ghidaţi de o deosebită importanţă de a satisface cerintele clientilor si partenerilor. Noi ne construi relaţiile cu partenerii, bazate pe cooperare reciprocă.

C

Calitatea înaltă a serviciilor.

În scopul de a promova dezvoltarea pieţei imobiliare, ne străduim să anticipăm nevoile viitoare ale clienţilor noştri, şi identificăm cu regularitate cerinţele şi dorinţele lor. Pentru a realiza servicii de inalta calitate, monitorizăm calitatea serviciilor prestate de la finalizarea business - proceselor, precum şi la etapele intermediare.

«LARA » - o echipa de profesionisti.

Pentru funcţionarea mai eficientă sistemului calităţii ne straduim semnificativ pentru implicarea personalului Bursei Imobiliare în procesul de management al calităţii.

Noi credem că, fără personal calificat munca de calitate nu poate fi efectuată, astfel noi oferim un nivel adecvat de calificare a angajatilor şi creeăm condiţii pentru îmbunătăţirea abilităţilor.

Prin îmbunătăţirea calităţii muncii noastre, vom depune eforturi pentru a îmbunătăţi rezultatele Bursei Imobiliare.

În echipa noastră, fiecare angajat este responsabil pentru calitatea lui de lucru, se angajează să continue să îşi îmbunătăţească abilităţile şi să depună eforturi pentru a îmbunătăţi eficienţa acţiunilor.

C

Clienţi

Clientii nostri sunt întotdeauna primul loc.

O

Onestitate

Principalul nostru principiu de business.

L

Lucru în echipă

Fiecare angajat este un membru al echipei şi contribuţie la realizarea globală de succes.

P

Profesionalism

Toate eforturile noastre, atât individuale, cât şi colective, care au ca scop realizarea celor mai bune rezultate în toate acţiunile noastre.

R

Respect

Respect si demnitate în relaţiile cu clienţii şi reciproc.

P

Poziţia civilă

Responsabilitatea pentru comunitatea în care trăim şi lucrăm.

P

Profitabilitate

Stimulentul pentru creşterea şi dezvoltarea.

D

Drepturile omului

- business ar trebui să sprijine şi să respecte protecţie a drepturilor omului declarate internaţionale şi să se convingă că nu a fost implicat în abuzuri ale drepturilor omului.

M

Mediu înconjurător

- business ar trebui să sprijine o abordare de precauţie contra provocărilor mediului înconjurător, întreprinde iniţiative pentru a promova o mai mare responsabilitate pentru mediul înconjurător, şi să încurajeze dezvoltarea şi difuzarea tehnologiilor pozitive.

S

Standarde de munca

- business ar trebui să sprijine libertatea asociaţiei şi recunoaşterea efectivă a dreptului la convorbirile dintre angajatori şi sindicate cu privire la condiţiile de muncă, eliminarea tuturor formelor de muncă forţată şi obligatorie, eliminarea eficientă a muncii copiilor, precum şi eliminarea discriminării privind ocuparea forţei de muncă.

S

Anti-corupţie

- business ar trebui să lucreze împotriva tuturor formelor de corupţie, inclusiv extorcarea şi mituire.

Imobilu se bazează pe fundaţie, LARA - pe reputaţie. ©

Oferte noi






© 2001-2019. OOO «Lara». Toate drepturile rezervate.