Cine și în ce condiții poate beneficia de compensații la plata serviciilor comunale

26 November 2019
   Și în acest an, familiile cu venituri mici, precum și cele social-vulnerabile din Chișinău pot depune cereri de compensare a cheltuielilor la efectuarea plăților pentru serviciile comunale și resurse energetice
 
Valoarea ajutorului acordat constituie 40% din costul facturii respective, iar compensația acordată de municipalitate beneficiarilor este de circa 450 lei. De compensații pot beneficia familiile ale căror venituri pe ultimele 12 luni nu depășesc suma de 3000 de lei lunar. În acest an, în lista beneficiarilor au fost incluse și  familiile tinere (de pînă la 35 de ani), a căror venit mediu nu depășește valoarea de 5000 de lei lunar, pentru 12 luni precedente de la data depunerii cererii.

Pentru a beneficia de compensații, beneficiarii urmează să depună o cerere tip însoțită de un set de documente.
 
Unde pot fi depuse cererile?

 - la întreprinderile municipale de gestionare a fondului locativ (nr. 1-23); la gestionarii fondului de locuințe (asociațiile de coproprietari în condominiu, asociațiile proprietarilor locuințelor privatizate, cooperativelor de construcții a locuințelor și blocurile locative departamentale, pentru cetățenii care locuiesc în blocurile gestionate de acestea; la preturile de sector (pentru cetățenii care locuiesc în sectorul particular), la primăriile orașelor, satelor (comunelor).

La cererea – tip privind compensarea cheltuielilor se anexează următoarele acte:

- buletinul de identitate (copie);  
 
- adeverința de naștere a copiilor (copie);
 
- certificatul despre starea civilă (copie);  
 
- actul care confirmă dreptul de proprietate asupra imobilului;   
 
- certificat privind persoanele înregistrate în locuință, eliberat de către Agenția Servicii Publice și extrasul din fișa de evidență a locuinței; 

- facturile despre plata la serviciile comunale și resursele energetice pentru ultima lună pînă la depunerea cererii (copii);
 
- certificatul privind veniturile (după caz bursă) pentru 12 luni precedente de la depunerea cererii, eliberat de la locul de muncă pentru persoanele încadrate în cîmpul muncii , iar pentru șomerii de lungă durată - certificatul de șomer pentru 12 luni precedente de la data depunerii cererii, eliberat de către Agenția Teritorială pentru Ocuparea Forței de Muncă.

- certificatul privind mărimea pensiei, pentru 12 luni precedente de la data depunerii cererii eliberat de către Casa Teritorială de Asigurări Sociale, sau copia legitimației cu privire la mărimea pensiei pentru pensionari, persoanele cu dizabilități;

 - certificate despre plăţile sociale, pensiile complementare, alocaţiile şi indemnizaţiile eliberate, după caz, de către Direcţia teritorială de asistenţă socială, Casa Teritorială de Asigurare Socială, Agenția Teritorială pentru Ocuparea Forței de Muncă şi de organele judiciare;

 - avizul de ședere pentru ultimele 12 luni precedente de la data depunerii cererii pentru coproprietarii aflaţi peste hotare, eliberat de organele abilitate competente.

Compensarea cheltuielilor se stabilește începînd cu deschiderea sezonului rece și pînă la sfîrșitul perioadei respective, iar depunerea actelor de către beneficiari are loc pe durata sezonului termic în curs, însă calculul se va face pentru întreaga perioadă.

Sursa  noi.md

 

Interesting property

Sale
2 300 000 mdl
Sale
255 000 €
Sale
30 800 €
Sale
2 500 000 €

© 2001-2020. Ltd «Lara». All rights reserved.